הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

העברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח

שם החוזר

העברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח

תאריך פרסום: 14/07/2005
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2168
תחום:
נושא: