הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

הערכה נאותה של סיכוני אשראי ומדידה נאותה של חובות

שם החוזר

הערכה נאותה של סיכוני אשראי ומדידה נאותה של חובות

תאריך פרסום: 30/04/2013
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2375
תחום:
נושא: