הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

הפסדי אשראי צפויים ממכשירים פיננסיים

שם החוזר

הפסדי אשראי צפויים ממכשירים פיננסיים

תאריך פרסום: 02/02/2021
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2650
תחום: דיווח כספי
נושא: CECL
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 14/12/2022