הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

הפרשה מיוחדת לחובות מסופקים

שם החוזר

הפרשה מיוחדת לחובות מסופקים

תאריך פרסום: 10/09/2001
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2040
תחום:
נושא: