הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין החלות על תאגיד בנקאי חדש ועל תאגיד בנקאי בהקמה (הוראה 480)

שם החוזר

התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין החלות על תאגיד בנקאי חדש ועל תאגיד בנקאי בהקמה (הוראה 480)

תאריך פרסום: 12/03/2020
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2608
תחום: רישוי
נושא: בנקים חדשים
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 22/01/2023