הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים) (תיקון מס' 2) (תיקון), התשס"ג -\r\n2003

שם החוזר

כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים) (תיקון מס' 2) (תיקון), התשס"ג -\r\n2003

תאריך פרסום: 14/09/2003
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2119
תחום:
נושא: