הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

מדידה וגילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי

שם החוזר

מדידה וגילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי

תאריך פרסום: 18/02/2010
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2260
תחום:
נושא: