הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

מועד אימוץ נושא 310-20 בקודיפיקציה בדבר "עמלות שאינן ניתנות להחזרה ועלויות אחרות"

שם החוזר

מועד אימוץ נושא 310-20 בקודיפיקציה בדבר "עמלות שאינן ניתנות להחזרה ועלויות אחרות"

תאריך פרסום: 30/07/2012
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2343
תחום:
נושא: