הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

נוסחה לחישוב עמלת פרעון מוקדם

חוזר בנושא

נוסחה לחישוב עמלת פרעון מוקדם

תאריך פרסום: 01/08/2001
מספר חוזר: 2037
מספר הוראה:
תחום:
נושא: