הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

עריכת ביקורת וסקירה בהתאם לתקנים מסוימים שנקבעו בארה"ב מיום 12/10/16

שם החוזר

עריכת ביקורת וסקירה בהתאם לתקנים מסוימים שנקבעו בארה"ב מיום 12/10/16

תאריך פרסום: 12/10/2016
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2512
תחום: דיווח כספי
נושא: רואה החשבון המבקר
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 22/01/2023