הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

שיפור השימושיות של הדוחות לציבור של תאגידים בנקאיים לשנים 2019 ו- 2020

שם החוזר

שיפור השימושיות של הדוחות לציבור של תאגידים בנקאיים לשנים 2019 ו- 2020

תאריך פרסום: 13/02/2020
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2603
תחום: דיווח כספי
נושא: שיפור השימושיות של הדוחות הכספיים
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 14/12/2022