הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

1. יישום דרישות גילוי לפי נדבך 3 של באזל - גילוי על יחס מימון יציב נטו, 2. הצגת תשואה להון ושיעורי הכנסה והוצאה רבעוניים על בסיס שנתי

שם החוזר

1. יישום דרישות גילוי לפי נדבך 3 של באזל - גילוי על יחס מימון יציב נטו, 2. הצגת תשואה להון ושיעורי הכנסה והוצאה רבעוניים על בסיס שנתי

תאריך פרסום: 03/08/2021
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2664
תחום:
נושא: