הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

המעבר למטבע היורו

שם החוזר

המעבר למטבע היורו

תאריך פרסום: 15/11/1998
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 1951
תחום:
נושא: