הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

התאמות נוספות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה)

שם החוזר

התאמות נוספות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה)

תאריך פרסום: 10/01/2021
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2648
תחום:
נושא: