הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

משיכת מזומנים ממכשירי בנק אוטומטיים - תנאים לקבלת פטור מהצבת מכשיר בנק אוטומטי בקיר סניף בנק

שם החוזר

משיכת מזומנים ממכשירי בנק אוטומטיים - תנאים לקבלת פטור מהצבת מכשיר בנק אוטומטי בקיר סניף בנק

תאריך פרסום: 18/12/2006
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2199
תחום:
נושא: