הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

עדכון לקובץ שו"ת בנושא הלימות הון - הוראה 203

טיוטה בנושא

עדכון לקובץ שו"ת בנושא הלימות הון - הוראה 203

תאריך פרסום: 29/12/2022
תאריך אחרון להערות: 12/01/2023
מספר: 111469
שם פרסום:

במאי 2022 עודכנה הוראה 203, ונקבע כי הלוואות לרכישת קרקע בסיכון גבוה (שיעור מימון העולה על 80%) יקבלו משקל סיכון של 150%. במהלך ההיערכות ליישום האמור עלו מספר שאלות ועל כן פורסמו הבהרות בקובץ השו"ת.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 29/12/2022