הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הוראת ניהול בנקאי תקין 313 -"מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים"

טיוטה בנושא

הוראת ניהול בנקאי תקין 313 -"מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים"

תאריך פרסום: 15/06/2023
תאריך אחרון להערות: 22/06/2023
מספר: 111485
שם פרסום:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 15/06/2023