הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הארכת תקופת הניתוב בעת מעבר בין בנקים - תיקון חקיקה

טיוטה בנושא

הארכת תקופת הניתוב בעת מעבר בין בנקים - תיקון חקיקה

תאריך פרסום: 03/07/2023
תאריך אחרון להערות: 17/07/2023
מספר: 111486
שם פרסום:

במסגרת העדכון מוארכת תקופת הניתוב משנתיים לשלוש שנים לכלל הלקוחות, כאשר ללקוחות שכבר העבירו את פעילותם הפיננסית בין בנקים תוארך תקופת הניתוב לשלוש שנים נוספות. זאת לאור בדיקת הנתונים העדכניים שהעלתה כי ישנו צורך להאריך את השירות, במטרה למנוע פגיעה בלקוחות שהתניידו ולשמור על רציפות פעילותם הפיננסית.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 03/07/2023