הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (דרכי חישוב ריבית), התשנ"א - 1990

קובץ חקיקה בנושא

הוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (דרכי חישוב ריבית), התשנ"א - 1990

תאריך פרסום: 22/03/2012
קובץ חקיקה מס': 153
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: ריבית
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 01/12/2022