הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הסמכה לפי צו הבנקאות (עמלות פרעון מוקדם), התשמ"ב - 1981 - קביעת הרבית הממוצעת

קובץ חקיקה בנושא

הסמכה לפי צו הבנקאות (עמלות פרעון מוקדם), התשמ"ב - 1981 - קביעת הרבית הממוצעת

תאריך פרסום: 22/03/2012
קובץ חקיקה מס':
תחום:
נושא: