הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

צו הבנקאות (פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), התשס"ב - 2002

קובץ חקיקה בנושא

צו הבנקאות (פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), התשס"ב - 2002

תאריך פרסום: 22/03/2012
קובץ חקיקה מס':
תחום:
נושא: