הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

קביעת עיסוק מותר לבנק למשכנתאות לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981

קובץ חקיקה בנושא

קביעת עיסוק מותר לבנק למשכנתאות לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981

תאריך פרסום: 22/03/2012
קובץ חקיקה מס':
תחום:
נושא: