הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

הבהרה בנושא חישוב דרישת ההון בעסקאות איגוח עד למועד יישום באזל II

מכתב בנושא:

הבהרה בנושא חישוב דרישת ההון בעסקאות איגוח עד למועד יישום באזל II

תאריך פרסום: 16/07/2008
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: