הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

הנחיות והבהרות בנושא דיווח כספי על זכויות עובדים- יישום לראשונה של הנחיות לגבי מדידת הטבות צפויות מעבר לתנאים החוזיים

מכתב בנושא: 201113

הנחיות והבהרות בנושא דיווח כספי על זכויות עובדים- יישום לראשונה של הנחיות לגבי מדידת הטבות צפויות מעבר לתנאים החוזיים

תאריך פרסום: 09/05/2011
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום: דיווח כספי
נושא: זכויות עובדים
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 13/12/2022