הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

חיובים על פי הרשאה - ארכה ליישום סעיף 6א(ד) הוראה 439

מכתב בנושא:

חיובים על פי הרשאה - ארכה ליישום סעיף 6א(ד) הוראה 439

תאריך פרסום: 11/07/2016
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: