הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

מסגרת באזל III - יחסי הון ליבה מינימליים

מכתב בנושא:

מסגרת באזל III - יחסי הון ליבה מינימליים

תאריך פרסום: 28/03/2012
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום: אסדרה יציבותית
נושא: הלימות ההון ומינוף