הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

עיקול תשלומים המשולמים לפי פקודת הצבא לחייל המשרת בשירות סדיר

מכתב בנושא:

עיקול תשלומים המשולמים לפי פקודת הצבא לחייל המשרת בשירות סדיר

תאריך פרסום: 23/07/2020
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: