הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירות סליקה צולבת של עסקאות פעילות אפליקציות – 2018-בכרטיס חיוב ושל עסקאות חיוב מיידי), התשע"ט התשלום הבנקאיות

מכתב בנושא: 202242

צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירות סליקה צולבת של עסקאות פעילות אפליקציות – 2018-בכרטיס חיוב ושל עסקאות חיוב מיידי), התשע"ט התשלום הבנקאיות

תאריך פרסום: 15/11/2022
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: