הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

תקן סקירה 1 של לשכת רואי החשבון בישראל- סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות

מכתב בנושא: 200925

תקן סקירה 1 של לשכת רואי החשבון בישראל- סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות

תאריך פרסום: 30/06/2009
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום: דיווח כספי
נושא: רואה החשבון המבקר
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 13/12/2022