הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

באזל II - תוצאות סקר השפעה כמותית לאימוץ הגישה הסטנדרטית - נדבך ראשון

מכתב בנושא:

באזל II - תוצאות סקר השפעה כמותית לאימוץ הגישה הסטנדרטית - נדבך ראשון

תאריך פרסום: 03/07/2008
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: