הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

דיווח על אירוע כשל טכנולוגי ואירועי סייבר

שם ההוראה

דיווח על אירוע כשל טכנולוגי ואירועי סייבר

תאריך פרסום: 23/01/2023
מספר הוראה: 366
מספר חוזר: 2736
תחום: טכנולוגיה וחדשנות
נושא: סיכוני טכנולוגיית המידע, אבטחת מידע והגנת סייבר

עדכון מס' 4 להוראת נ.ב.ת. מס' 366 בנושא " דיווח על אירועי כשל טכנולוגי ואירועי סייבר ":

בעקבות תיקון בסעיף 31 לחוק שירות מידע פיננסי (התשפ"ב -2021) הקובע חובת דיווח למאסדר של מקור מידע או נותן שירות מידע פיננסי כהגדרתם בחוק זה, הוגדרה חובת דיווח של התאגידים הבנקאיים על אירוע אבטחה חמור כהגדרתו בחוק.

חובת דווח זו הוגדרה במסגרת תיקון זה להוראת נ.ב.ת מס' 366, נלווה לתיקון זה גם תיקון להוראת דיווח מס' 880.

גרסה מס' חוזר מס' תאריך תוקף הורדת הקובץ
1 2643 29/09/2021
2 2669 23/11/2021
3 2680 21/01/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/08/2023