הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הערכה נאותה של סיכוני אשראי ומדידה נאותה של חובות

שם ההוראה

הערכה נאותה של סיכוני אשראי ומדידה נאותה של חובות

תאריך פרסום: 04/02/2021
מספר הוראה: 314
מספר חוזר: 2650
תחום: אסדרה יציבותית
נושא: סיכון אשראי
גרסה מס' חוזר מס' תאריך תוקף הורדת הקובץ
4 ---- 08/02/1997
5 1849 25/04/1998
6 1918 06/04/1998
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 22/01/2024