הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם וירוס הקורונה (הוראת שעה)

שם ההוראה

התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם וירוס הקורונה (הוראת שעה)

תאריך פרסום: 15/05/2022
מספר הוראה: 250
מספר חוזר: 2708
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: קורונה
גרסה מס' חוזר מס' תאריך תוקף הורדת הקובץ
1 2611 30/03/2020
2 2612 31/03/2020
3 2614 06/04/2020
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/08/2023