הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

התאמת שווי בגין סיכון אשראי

שם ההוראה

התאמת שווי בגין סיכון אשראי

תאריך פרסום: 26/12/2021
מספר הוראה: 208A
מספר חוזר: 2683
תחום: אסדרה יציבותית
נושא: הלימות ההון ומינוף
גרסה מס' חוזר מס' תאריך תוקף הורדת הקובץ
1 2679 25/12/2021
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 18/01/2024