הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מגבלות למתן הלוואות לדיור

שם ההוראה

מגבלות למתן הלוואות לדיור

תאריך פרסום: 27/12/2021
מספר הוראה: 329
מספר חוזר: 2690
תחום: אסדרה יציבותית
נושא: הלוואות לדיור
גרסה מס' חוזר מס' תאריך תוקף הורדת הקובץ
1 2426 27/09/2014
2 2430 24/01/2015
3 2455 30/04/2016
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 08/02/2024