הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מעילות של עובדים ונושאי משרה

שם ההוראה

מעילות של עובדים ונושאי משרה

תאריך פרסום: 28/09/2016
מספר הוראה: 351
מספר חוזר: 2517
תחום: אסדרה יציבותית
נושא: ניהול ובקרה
גרסה מס' חוזר מס' תאריך תוקף הורדת הקובץ
3 ---- 08/12/2004
4 2148 28/09/2016
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 22/01/2024