הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

סגירת סניפי בנק וצמצום שירותי טלר

שם ההוראה

סגירת סניפי בנק וצמצום שירותי טלר

תאריך פרסום: 09/01/2017
מספר הוראה: 400
מספר חוזר: 2522
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: פתיחת סניפים והצבת ATM
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 25/12/2022