הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

תיקון וביטול רישומים על ידי חברות כרטיסי אשראי

שם ההוראה

תיקון וביטול רישומים על ידי חברות כרטיסי אשראי

תאריך פרסום: 01/01/2001
מספר הוראה: 471
מספר חוזר: 2030
תחום: אסדרה יציבותית
נושא: תאגידים בנקאיים ייחודיים ותאגידים אחרים
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 22/01/2024