הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור (עדכון מיום 12/06/23)

שם ההוראה

ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור (עדכון מיום 12/06/23)

תאריך פרסום: 12/06/2023
מספר הוראה: 411
מספר חוזר: 2748
תחום: ציות ואיסור הלבנת הון
נושא: איסור הלבנת הון

העדכון עוסק בשלושה נושאים עיקריים:

  • התאמה לסטנדרטים הבינלאומיים בכל הקשור להעברות בינלאומיות. זאת בהמשך לדוח המעקב של ה- FATF על מדינת ישראל.
  • הרחבת נספח ב'2 להוראה כך שההסדר שקבע המפקח לעניין מתן שירותי תשלום יורחב ויתאפשר לעשות שימוש באמצעי תשלום שהונפק על ידי גופים בעלי רישיון למתן שירותים פיננסיים שחל על פעילותם צו איסור הלבנת הון.
  • הוראת שעה להארכת פרק הזמן בו ניתן לפתוח חשבון באמצעות תעודת עולה מ- 30 יום ל- 90 יום.
גרסה מס' חוזר מס' תאריך תוקף הורדת הקובץ
23 2729 10/06/2023
22 2723 14/12/2022
21 2706 18/09/2022
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 16/08/2023