הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מערכות תשלומים מבוקרות מיועדות

מערכת זה"ב (זיכויים והעברות בזמן אמת)

 

מערכת זה"ב הוכרזה על ידי בנק ישראל כמערכת תשלומים "מבוקרת מיועדת" בפברואר 2008.

מערכת זה"ב היא מערכת מסוג RTGS (Real Time Gross Settlement) אשר הושקה בישראל בסוף יולי 2007, ומופעלת על ידי בנק ישראל.

מערכת זה"ב היא מערכת מתקדמת לסליקה יעילה ואמינה בזמן אמת ובאופן סופי של כל התשלומים המתבצעים במשק הישראלי במטבע השקל. המערכת משמשת כסולק סופי של כלל מערכות התשלומים והסליקה הפועלות במשק, וממלאת תפקיד חשוב במערך התשלומים והסליקה במשק.

מערכת זה"ב הוכרזה על ידי בנק ישראל כמערכת תשלומים "מבוקרת מיועדת" בפברואר 2008.

למידע נוסף על מערכת זה"ב

 

 

מערכת ה-Continuous Linked Settlement) CLS)


מערכת ה-CLS הוכרזה על ידי בנק ישראל כמערכת תשלומים "מבוקרת מיועדת" בפברואר 2008.

מערכת CLS (Continuous Linked Settlement) פועלת כמסלקה בין-לאומית לעסקאות המרה בין מטבעות, המספקת שירותי סליקה שונים לחברים בה, בשוק מטבע החוץ.

המערכת החלה את פעילותה בספטמבר 2002 על ידי הבנקים הגדולים בעולם במטרה לצמצם את סיכון הסליקה במטבע חוץ.

הפעילות במערכת ה-CLS דומה לפעילות במערכת מסוג RTGS, אולם במקום פעולת סליקה במטבע אחד היא מבצעת בו-זמנית פעולות סליקה והמרה בין מספר מטבעות שונים.

את הפעילות השוטפת ב-CLS מבצעים תאגידים בנקאיים. ביניהם בנקים שביכולתם לשלוח ישירות בשם לקוחותיהם הוראות תשלום לסליקה ב-CLS. בנקים אלה מכונים "חברי מסלקה" (Settlement Members).

המערכת מספקת שירותי סליקה ב-18 מטבעות שונים, כאשר הבנקים המרכזיים של אותן מדינות מקושרים אליה ישירות באמצעות מערכות ה-RTGS  שלהן.

במאי 2008 הצטרף השקל לסליקה ב CLS -והמערכת הוכרזה על ידי בנק ישראל כמערכת תשלומים "מבוקרת מיועדת". משכך, ובהתאם לחוק מערכות תשלומים, הוראות תשלום שמאושרות ומבוצעות במערכת הן סופיות ואינן ניתנות לביטול.

עם ההכרזה, נגיד בנק ישראל דאז פטר את מערכת CLS מהוראות חוק שונות - בין היתר מההוראות המתייחסות לפיקוח של בנק ישראל - לאחר שהשתכנע כי הבקרה עליה, הנערכת במסגרת קבוצת פיקוח בינלאומית, היא נאותה.

מערכת CLS נמצאת בבעלות של מעל 70 גופים פיננסיים בעולם והיא מופעלת על ידי CLS Bank. היא מפוקחת על ידי קבוצת פיקוח בינלאומית, הכוללת נציגים מכל המדינות שמטבעותיהן נסחרים ב-CLS, והבנק המרכזי של ארה"ב (Federal Reserve Bank)  משמש כמפקח המוביל.

למידע נוסף על ה-CLS

 

 

שם המערכת

מפעיל

סוג פעילות

שימושים

זה"ב

בנק ישראל

RTGS 

-          העברת סכומים גבוהים בזמן אמת ובאופן סופי.

-          סולק סופי לכל מערכות התשלומים בישראל

CLS

CLS Bank

RTGS

סליקת המטבע הישראלי כנגד מטבעות זרים הנסלקים ב-CLS.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 14/05/2023