הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

קריטריונים ותנאים כללים למבקש היתר לשלוט ולהחזיק אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי

מסמך מדיניות בנושא

קריטריונים ותנאים כללים למבקש היתר לשלוט ולהחזיק אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי

תאריך פרסום: 11/07/2013
מספר:
תחום: רישוי
נושא: שליטה והחזקה
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 29/11/2022