הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

נספח י"ט– קביעה אם שינוי בתנאי חוב מהווה ארגון מחדש של חוב בעייתי

שם ההוראה

נספח י"ט– קביעה אם שינוי בתנאי חוב מהווה ארגון מחדש של חוב בעייתי

תאריך פרסום: 22/05/2016
מספר הוראה: 637-225-226
מספר חוזר: 2756
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 05/12/2023