הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

הבהרות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם אירוע הקורונה

מספר שו"ת

הבהרות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם אירוע הקורונה

תאריך פרסום: 22/07/2020
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: