הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראות ניהול בנקאי תקין העוסקות בדרישות הלימות ההון

מספר שו"ת 202303

קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראות ניהול בנקאי תקין העוסקות בדרישות הלימות ההון

תאריך פרסום: 26/01/2023
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום: אסדרה יציבותית
נושא: הלימות ההון ומינוף

בעקבות החלת דרישת הון גבוהה יותר לעסקאות לרכישת קרקע בסיכון גבוה, עלה הצורך במתן הבהרות הנוגעות לאופן חישוב שיעור המימון.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 05/02/2023