הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא מגבלות למתן הלוואות לדיור

שו"ת בנושא

שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא מגבלות למתן הלוואות לדיור

תאריך פרסום: 19/11/2018
מספר השו"ת: 201817
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/09/2023