הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראות ניהול בנקאי תקין העוסקות בדרישות הלימות ההון (עדכון מיום 27/02/23)

שו"ת בנושא

קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראות ניהול בנקאי תקין העוסקות בדרישות הלימות ההון (עדכון מיום 27/02/23)

תאריך פרסום: 27/02/2023
מספר השו"ת: 202317
תחום: אסדרה יציבותית
נושא: הלימות ההון ומינוף

עדכון לקובץ השו"ת בנושא מדידה והלימות הון כולל הבהרה לעניין סיווג "איגוד ערים" כהגדרתו בחוק איגוד ערים תשט"ו-1955, כישות סקטור ציבורי.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/09/2023