הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין 329 מגבלות למתן הלוואות לדיור

שו"ת בנושא

שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין 329 מגבלות למתן הלוואות לדיור

תאריך פרסום: 19/01/2015
מספר השו"ת: 378
תחום: אסדרה יציבותית
נושא: הלוואות לדיור
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/09/2023