הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

שאלות ותשובות - הנחיות המפקח על הבנקים - מגבלות למתן הלוואות לדיור

שו"ת בנושא

שאלות ותשובות - הנחיות המפקח על הבנקים - מגבלות למתן הלוואות לדיור

תאריך פרסום: 16/04/2018
מספר השו"ת: 453
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/09/2023