הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין 329 מגבלות למתן הלוואות לדיור

מספר שו"ת

שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין 329 מגבלות למתן הלוואות לדיור

תאריך פרסום: 19/01/2015
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום: אסדרה יציבותית
נושא: הלוואות לדיור