הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מועדי ההודעות על ה"ריבית הממוצעת" על משכנתאות

מועדי ההודעות על ה"ריבית הממוצעת" על משכנתאות

תאריך​​ ​דיווח

מועד פרסום הריבית בשנת 2023 באתר הבנק החל מ-16:00

  31 בינואר    12 בפברואר (ראשון)
  28 בפברואר   13 במרץ (שני)
  31 במרץ   18 באפריל (שלישי)
  30 באפריל   10 במאי (רביעי)
  31 במאי   11 ביוני (ראשון)
  30 ביוני   11 ביולי (שלישי)
  31 ביולי   10 באוגוסט (חמישי)
  31 באוגוסט   12 בספטבמר (שלישי)
  30 בספטמבר   16 באוקטובר (שני)
  31 באוקטובר   12 בנובמבר (ראשון)
  30 בנובמבר   12 בדצמבר (שלישי)
  31 בדצמבר   11 בינואר 2024 (חמישי)
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 30/01/2023